Vizyon - Misyon

Amaçlarımız

● Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve akademik birimlerde kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet akademik alanının gelişmesini sağlamak amacıyla disiplinlerarası çalışmalar yapmak,

● Bilim, ekonomi, hukuk, siyaset, sanayi, kitle iletişim, sanat, medya, sağlık, sosyal yaşam, aile, iş yaşamı bağlamında kadınların toplumsal konumu ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara duyarlılığı arttırmak,

● Kadın sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, desteklemek, bu araştırmalarda, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

● Yurtiçinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin yapılan çalışmaları izlemek, duyurmak,

● Kadın çalışmaları yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

● Kadın çalışmaları alanında yapılan gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık oluşturmak; amaçlarımız doğrultusunda yayınlar yapmak;

● Kadın sorunlarıyla ilgili yerel kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla veri sağlamak, bu kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors